Klient

MH Teplárenský holding, a.s.

Vznikol 1. mája 2022 prepája a zefektívňuje aktivity šiestich štátnych teplárenských spoločností v Bratislave, Trnave, Zvolene, Martine, Žiline a v Košiciach. Zabezpečujeme tepelný komfort a poskytujeme služby pre približne 320 000 domácností a asi 1 000 000 obyvateľov. 

Zadanie

V spolupráci s agentúrou i-Step communication sme pripravili webovú stránku pre MH Teplárenský holding, a.s.. 

Zadaním bolo vytvoriť funkční a moderný web s rozšírenou funkcionalitou pre publikovanie verejných výziev pre základné a stredné školy. Dôležitou časťou bolo zachovať administráciu jednoduchú a prehľadnú aby si klient mohol zverejňovanie výziev spravovať sám a pripraviť funkcionalitu na prihlasovanie, hlasovanie a vyhodnocovanie súťaží/výziev.

Návrh a realizácia

Web je postavený na mieru podľa návrhu od agentúry i-Step. Po tom čo sme dostali finálne podklady sme začali s realizáciou tvorby webovej stránky.

Pre tvorbu sme využili osvedčené nástroje Elementor PRO a rozšírenie Crocoblock. Nezabudlo sa ani na responzívnu verziu, SEO a optimalizáciu pre rýchle načítanie.

Technická špecifikácia webového riešenia

01. Požiadavky klienta

02. Štruktúra výziev/súťaží

Webová stránka je rozdelená na statické stránky a taxonómie výziev. 

Výzvy su rozdelené podľa kategórií (stredné/základné/vysoké školy), pričom každá kategória má vlastný dizajn, zoznam výziev a detail výzvy. 

03. Štruktúra a spôsob hlasovania

Súťažné projekty sa vkladajú do CPT (Custom post type) s pripravenými custom fields a publikovaním zverejňujú v pripravenom zozname súťažných projektov. 

Súťažné projekty sú rozdelené podľa kategorií tak ako pri výzvach.

Hlasovanie prebieha pomocou formulára, ktorý zbiera hlasy a ukladá do administrácie CMS WordPress, kde klient môže filtrovaním rozdelít a zoradiť čí exportovať súťažné hlasy. 

04. Využité technológie

Celý systém funguje na CMS WordPress. Pre tvorbu dizajnu a dynamických funkcionalít sme využili Elementor Pro a JetEngine od Crocoblock.

05. Odporúčania Google

Aj keď webová stránka neprešla kompletnou a hĺbkovou optimalizáciou načítania, od Google dostala výborné score.

Zoznam a detail výziev/súťaží

Blog a aktuality

Responzivita